1. Administratorem danych osobowych jest Hotel Stary Młyn Jerzy Flacha, Kinga Tylkowska Sp. jawna, ul. Częstochowska 66, 42-350 Koziegłowy, tel: 34 31 50 280, e-mail: stary-mlyn@cze.pl zwany dalej także Hotelem. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

2. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://hotel-starymlyn.pl/, w celu i zakresie niezbędnym do dokonania i realizacji rezerwacji, zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu (uzasadniony interes administratora)

– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

 

Jeżeli Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

 

Ponadto przetwarzanie danych osobowych Gości gromadzonych poprzez rejestrację obrazu przez monitoring hotelowy odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w systemie CCTV (telewizja przemysłowa – kamera w biurze Administratora oraz w recepcji, korytarzach hotelu, przy wejściu do restauracji oraz w przy barze restauracyjnym) w postaci wizerunku, przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom, pracownikom oraz gościom. Reguluje to znajdujący się w recepcji Regulamin monitoringu wizyjnego

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w momencie wizyty na profilu społecznościowym Administratora na portalu Facebook https://www.facebook.com/Hotel.StaryMlyn.Kozieglowy są przetwarzane w momencie dobrowolnego pozostawienia przez Panią/Pana jako Użytkownika swoich danych na tym Profilu i w celach promocji i reklamy działalności administratora. Szczegóły reguluje odrębny regulamin prowadzenia Profilu.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w momencie wizyty na profilu społecznościowym Administratora na portalu Instagram https://www.instagram.com/hotelstarymlyn/

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

4. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile odrębne przepisy dotyczące okresów przechowywania danych osobowych na to pozwalają), prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

5. Osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania i realizacji rezerwacji oraz zawarcia umowy świadczenia usług hotelarskich.

 

7. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

III. Zakres przetwarzania danych

 

Hotel przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), ewentualnie numer karty kredytowej, datę pobytu.

 

IV. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione do ich otrzymywania w razie konieczności – policja, prokuratura, sądy organy podatkowe i kontrolne.

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

– firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

 

V. Polityka „cookies”

 

1. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach spółki, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/

 

2. Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików jest art. 6 RODO „dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

 

3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, w sposób opisany powyżej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 

4. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny obejmować będą:

a. cookies niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania pewnych elementów strony – np. dokonania opłat. Bez ich zbierania nie byłoby możliwym właściwe wykorzystanie wszystkich funkcji witryny

b. cookies pamiętające ustawienia strony – np. tworzące możliwość autouzupełniania niektórych pól przy rejestracji

c. cookies wykorzystywane do analizy ruchu na stronie. Analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Dane te nie będą obejmowały danych osobowych.

d) Administrator będzie wykorzystywał również narzędzie Google Adwords czyli system reklamowy Google wyświetlający reklamy tekstowe w wyszukiwarce Google oraz reklamy graficzne w sieci reklamowej.

e) Administrator wykorzystuje również narzędzie Faceboook Analitycs służące do pozyskiwania informacji demograficzno-statystycznych na temat użytkowników. Więcej na ten temat na profilu Administratora.

 

5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego.

 

6. Mogą państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

 

7. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozpocznij nawigację


 

Wszelkie prawa zastrzeżone - 2023 - Stary Młyn

 

 

Adres:

42-350 Koziegłowy,

ul. Częstochowska 66

 

tel.: 34 31 50 280,

tel. kom.: +48 505 780 306

Dojazd:

Ogólne informacje:

Grupy wycieczkowe i konferencje:

Sala okolicznościowa:

Karczma:

Hotel:

Kontakt

Regulamin RODO

Oferta sali okolicznościowej

Rezerwacja stolików

Menu restauracji

Rezerwacja Noclegu

Konferencje

Wycieczki

Polityka przetwarzania danych osobowych

Regulamin RODO